Gå til hovedinnhold

Innlegg

Dumme Menns Gode Råd

Denne bloggen er hurtigtekstene til nettstedet www.hogaland.no
Nylige innlegg

Fløyen i Bergen

Jeg beundrer bergensernes evne til å begeistres overseg selv. De må ha lært det på Stadion og av Ove Thue: “Vi e di Beste, heia Brann!". "Byen e' Bergen og laget e' Brann, stedet e' Stadion og syng alle mann!" Jeg var på Stadion da sangene ble introdusert i 1976. Som Haugesunder ble jeg forbløffet, men Bergenserne lo rått. De mente sannheten var kommet fram. Bytt navnet Fløyen til Floien, Floifjellet, Flow, Bergen Flow. Fløypassningen. Navnet kommer ikke av at der var en vindpølse eller et flagg der hvor restauranten er. Fjellet er større enn som så. Før toppen er der en floi, en myrlendt flate med sund-form. I dag sees flere oppdemmede vann etter en annen, men her oppe har der antagelig vært en torvressurs. En annen betydning kan være at fjellet har vært som en vegg, en fløy i naturen. Denne forklaringen er litt vanskelig å få til å sitte. Om vimpelnavnet skal være introdusert den gang Holmen ble hovedsted i Bergen; hva het fjellet før den tid?
På Avaldsne…

Stemme som Sjefen

Arbeiderhistorien er om å stå sammen mot dem som utnytter menneskenes arbeidsevne. Hvem kjempet de mot, de streikende? Bedriftseiere var enkeltpersoner med sin egen vilje til å gjennomføre produksjonsidéen sin, gründere. De første sjefsuhyrene var hensynsløse overfor arbeiderne. Det ble kamp og det ble splittelse. Noen arbeidere tok sjefens parti for å beholde jobben og sjefen forsto å betale såpass lønn at arbeideren kunne kjøpe produktene de lagde. Så oppstod den høye arbeidslønnen som i oljeindustrien. Sjefen kjøpte seg arbeidsro og skapte samtidig en kjøpssterk kunde. Forbruket vokste fordi alle tegn til suksess hos eier krevde vekst og mer vekst for børsens skyld. Her er vi samlet i dag, ved børsens vilje, børsens moral. Skaff mer penger, ellers gir jeg ikke penger til deg. Slapp politisk moral har gitt oss forsøpling og ressursmangel. Høyres kamp står her. Hvordan behandle mennesker og jord for å få mer ut av børsen?

Moral er Politikk

Moral er vilje omsatt til politikk, politisk vilje. Egoistisk eller sosial, det erhandlingene som teller når moral skal oppsummeres. Hvem skal oppsummere etter hvilke kriterier? Når Gud og Konge er tatt ut av ligningen, er det da velgerne til tingene som skal være moralistene? Politiske partiers moral, deres vilje til gjennomføring av ordninger, blir vår eneste moralske kodeks; lovene vi er blitt enige om. Hva er partienes vilje? Hva er partienes moral? Sosialdemokratiet er vår felles vilje, vårt felles resultat av lang politisk kamp. Hvem har program til å forbedre sosialdemokratiet? Anvendt politikk er applied policy. Hvem har den beste app’en? Ap eller Høyre? Eller de mindre partiene? Moral er ikke undertrykking. Overgrep er en utført villet handling som skal dømmes etter vår felles moral, lovverket.
Høyre gir arbeideren akkurat nok penger. Ap gir rett over minstelønn. Hvem tar resten?

Volvoavtaler

Det er på tide å styre oljeutvinningen til landets egen fordel. Da får vi mindre Frp. Derav følger at der blir ferre facebook-likes i Norge.
Norge kan kjøpe en svensk eller tysk bilfabrikk og fjerne importavgiften på dette merket eller dets mindre modeller. Vi får brynt oss, og olje-økonomien kan brukes til produksjon og ikke handelsunderskudd.

Sakspartiet

Er Ap et klasseparti eller et saksparti?
Det Norge trenger er et parti som fremmer produksjon og eksport overfor H/Frp’s mengder av handel og import. Vi skylder en balanse med omgivelsene våre. Glupskhet kler oss ikke. Den gjør oss til årsak.

Jern-Erna i New York

Erna Solberg snakket om mensen i New York. Hun snakket ikke om pris på bind eller tampong, eller lettelser i arbeidslivet. Hun snakket om skam og renslighet. Hun ønsket å være forbilde. Hun klarer seg selv.
Erna hadde verdensmikrofonen og valgte å snakke om skam. Nå gjenstår bare å finansiere kvinners situasjon i hele verden, før denne Perioden er over. Verdighet gjennom økonomisk politikk!

Poseforbruk

Vi forsøpler med handleposer og bil fordi vi overforbruker. Det betyr ikke at vi skal stoppe oljeproduksjonen. Hvor kommer denne aggresjonen fra? Den er statsfinansiert i tilfellene med Naturvernforbundet, Miljøpartiet De Grønne og andre med liknende standpunkt. Lag dine egne lister over plast, kunststoff og andre oljerelaterte produkt. Fellesnevneren er overforbruk fordi noen tror på forbrukersamfunnet.

Human-etisk Natur

HEF er mot all religion, men lar folk holde på. Dersom HEF hadde omfavnet Naturen som Moder Jord, naturfolkenes religion, hadde miljøpartiene hatt noe å samle seg om. Der er religiøse retninger som klart tar hensyn til naturen. HEF har en politisk oppgave. De må redde Venstre fra seg selv. Krf synes humanistisk i den grad at de kan få utrettet mer for vårt syn på Naturen enn V, MDG og HEF til sammen. Litt sjamanisme er bra. Det animerte mennesket i pakt med naturen. De store humanistene på 16-1700 tallet kjente til denne veien mens industrialismen vokste.

Mennesket mot Naturen

Vi vokser i tall mer enn naturen noen gang har sett før. Det er klart at naturen må treffe mottiltak. Mennesket vokser som sopp og bakteriekolonier og vi flytter på de naturlige stoffene. Noe samles i dynger og noe settes inn i nye, for naturen lite nyttede kretsløp. Naturen må reagere på veksten vår.
Forurensingsdebatten er gjort opp og bokført som el-bilkjøp i nasjonens regnskap.

Miljøproduksjon

Politiske parti som setter "grønt miljø" identitet hopper over produksjon som årsak til forurensing. Ta kontroll på produksjon og handel og du kan kontrollere forurensing.
Grønne argument alene blir bare en måte å snakke seg inn på Stortinget, vårt beste hang-out.

Nå er Hva

Hva Høyre og Frp må gjøre nå er å revidere norsk produksjon og arbeidsliv til beste for naturen og alle innbyggerne i landet. Da får de tillit, da! Hva blir igjen til Opposisjonen etter dette?
Politikk er det umuliges kunst gjort mulig.

Kjøpte idéer

Høyres ideologi er at det er ikke noe poeng i å betale skatt om man ikke kan få den tilbake igjen. Derfor eksisterer Høyre.
Ap utviklet sosialdemokratiet og Høyre overtok produktet uten å betale for det.  Ap forstod aldri verdien av hva de hadde skapt. De lot Høyre slippe unna med et røverkjøp.
Arbeiderpartiet er originalen. Høyre er kopien som selger.

Vippepartiene får ikke gjennom sine saker. De får lov å være med når det passer seg i det store sosialdemokratiske bildet. Kampsaker er en velgerrettet, situasjonstilpasset idé.
Venstre er ikke grønt. Venstre er blå-grønt. Ved siden av blå-blå blir lille blå-grønn borte vekk. Krf’s gule er blå-gul som igjen er grønn og like lite synlig som Venstre. Som fargeblanding rød-gul ville Krf blitt til signalfargen oransj på rød side. Det er verdt noe, det!
Venstre søker inn i regjeringen for å overleve som parti. Dermed forsvinner grønnfargen. En ministerpost er det som skal til for å synes. Tilværelsen som reisebyrå eller humanistisk rådgivin…

Varm Vekst

Naturvern har gått ut på at mennesket kan kvitte seg med uvaner. Vi kan fortsette med stilen vår om vi bare bytter til el-bil. Miljøproblemet er befolkningsveksten. Vi er så mange mennesker at vi ikke kommer til å tåle forandringer i naturen, om vi har skapt dem selv eller ikke. Vi har skapt oss selv som naturens største internproblem. Vi har skapt problemet ved å reprodusere oss selv, ikke omskape oss selv.
Før “naturlig avgang” klarer å løse opp i problemet må vi sette ned forbruket til asketiske nivå. Kanskje vi vil like det, kanskje har vi godt av det. Vi kan i alle fall ikke handle inn el-biler eller krige for å gå klar nedsmeltingen.

Tankeverktøy

Retorikk er retorikk. Politisk retorikk er fremdeles retorikk. Politiske påstander er ikke retorikk. Falske politiske påstander er løgn og kriminalitet. Retorikk er ikke det samme som politisk opportunisme. Politiske rådgivere og spindoktorer fyrer påstander i raskt tempo for at motparten skal overveldes og trøtne i kampen. Vi må være våkne i hodene våre. Da kan vi bruke retorikk som ett av flere verktøy.

Tungetale er en Ærlig Sak

Regjeringen har fått banehogg. I går feiret de uten å merke noe til det. I dag truer de Krf til å stemme mot sin overbevisning. Tungetale er en ærligere sak enn det Hareide sa i partiledersamlingen i Stortinget etter valget. Han erdet svekkede Høyres banesår. Denne regjeringen kommer ikke til å bli sittende like lenge som Willochs regjering gjorde. Hareide blir byttet ut ved første landsmøte i Krf. Venstre bør legge om driften for å berge arbeidsplassene i organisasjonen. De kan omformes til forlag, reklamebyrå, reisearrangør eller lignende. Ett sted må de klamre seg fast. Kanskje de skulle inngå samarbeid med Humanetisk Forbund? Solberg og Jensen hadde Janushoder. Da de så bort på Krf og Venstre smilte de moderlig. Da de så bort på Ap, Sp, SV, MDG og Rødt kom hånfliren. De to produserer motvilje. Listhaug ble holdt borte fra valgsendingen og erstattet med teatralske bodyguards rundt Siv Jensen.
Dersom vi løfter sperregrensen til f.eks fem prosent hadde den blitt effektiv ved dette v…

Hjelpe Oss!

Muslimer har fredagen, jødene har lørdagen, kristne har søndagen. Norge har langhelg. Noen trenger pengene Norge får inn på formueskatten. For å få den faglige balansen i regnskapet må pengene taes inn med avgifter. Elsk din neste som du elsker deg selv. Statsminister Erna Solberg sier at Høyre har gitt oss mange goder. Lyver hun, fordi vi hadde jo disse godene fra før. Hvorfor stemme på noen som regner oss som undersåtter? Hareide inviterte Solberg hjem til mammen sin på kaffe. Hun har ikke gjengjeldt gesten, har hun vel? Likevel støtter han henne. Manglende gjengjeldelse er nedvurdering av ham og Krf. Hvorfor freder han Høyre og Frp? Det andre kinnet i en maktkamp? Produksjon er godt for mennesket. Høy import er faenskap. Mange vil være med de rike. Demokratiet kan brukes til dette. Høyre henvender seg til folket kun gjennom reklamebyråer. Dette finner Frp-velgerne seg i. Først devalueres mennesket og bygges siden opp i Høyres selvbilde. Et gudsbilde hadde vært nyttig referanse. La…

Motsetninger likner Ikke

Hvor lenge var denne saken på norske media?: Erna ligner på Merkel like lite som det norske fotballandslaget ligner på det tyske fotballandslaget. Merkels parti er Christlich Demokratische Union Deutschlands, Krf’s utvalgte. Høyre ligner mer på Krf enn på CDU, og Hareide ligner mer på Merkel enn Erna Solberg gjør det. Ikke sant?
Det er respektløst overfor Angela Merkel å si at Erna Solberg ligner fordi begge er kvinner og ministre.

Finansministerens Tale

Frp sier: "Vi skal fjerne formueskatten". Dette er ment å tale til de som var imot bompengefinansiering og har forlatt Frp i skuffelse; for å bringe dem inn i flokken igjen. Formueskatten er ikke et problem for folk i Norge. Den er et irritasjonsobjekt for noen få rike der få prosent betyr mye penger. Formueskatten er ikke et angrep på hjemmene våre, boligene våre. Formuer som lures unna er ikke skattbare. Hvorfor vil ikke finansministeren ta unnalurerne? Det var finansministerens tale for valget. Hun som sitter med regnskapet og balansen. Ikke rart avgiftene er ute av kontroll. Dette er hjelp til Høyre. Det koster noen prinsipper.
For å få den faglige balansen i regnskapet må pengene taes inn med nye avgifter.

Fotballkropp

Visuell forskjell på Norges og Tysklands fotballag var at de norske hadde trent overkroppen så den ble et vektlodd for mye. De løp duknakket. Tyske spillere er høyere og slankere, alltid i balanse, alltid i lodd. Derfor kan de dempe og videresende ballen i én vending. Grunnleggende fysikk.
Bruk offentlige midler andre steder enn i fotball. Befolkningen trenger pengene. Elitefotball er for de som er gode nok til å trekke til seg private midler.

Statsfotball virker ikke

De som kritiserte det norske landslaget er de samme som har hatt anledning til å gjøre laget bedre. Gamle spillere og trenere holder på med kritikk av det hodeløse gisselet. Ekspertkommentatorer viser hvorfor vi trenger en fagutdanning på kommentator-yrket. De må jammen trene!
Ta alle offentlige penger ut av fotballen og bygg nasjonen Norge. Vi trenger pengene der de kloke folkene arbeider.

SV's framtid

Jeg har glemt å nevne SV her. Det er mulig fordi SV må være det mest kompatible partiet i Norge. Det var en tid vi satte skille mellom kommunisme ved NKP og RV (marxist-leninistene) på ene siden og SV på den andre siden. Om vi nå blander SVs røde farge med Høyres blå får vi lilla. Det er sosialdemokratiets farge.
Kirkens lilla er "Fiolett – symboliserer forberedelse, oppgjør og sorg. (Advent, fastetida.)" Dette må til for SV.

I Kne

Dersom de samme velger Frp i år som for fire år siden, så har Frp-regjeringen tvunget velgerne sine i kne. De er lydige. Frp's livslys var protesten. Nå er de ikke imot likevel.

Høyres Ansikt

Flere Høyrebrosjyrer i posten. Flere enn andre parti. Jeg har aldri stemt Høyre. De kunne ha spurt før de sendte reklame. I stedet spammer de meg med "Erna". Jeg liker det ikke. Jeg har aldri hatt grunn til å stemme sammen med fiff-finansen for å sikre dem mer penger.
Vi finansierer oss. Da må vi finansiere alle. Ikke tyne ut penger til helse og skole, vei og velferd. Om vi tyner ut minimumspenger til det vi ikke driver så mye med, regner vi ikke slik virksomhet som liv laga. Finansiering må flyttes fra jåleri til virksomhet. Finansfiffen kan tas seriøst om de kan fortelle hvordan fellesskapet Norge skal drives ved hjelp av deres investerte penger.

Greit Folk

Norge har så mange gode, flinke mennesker at det er all grunn til å ønske god valgveke og god valgvake!
Så hvorfor produserer vi ufinhet, bitterhet, slag og hogg i valgkamp? Hvorfor ikke bytte navn til valgmåned, valgveke og valgvake? Så kan vi snakke om hva som er gjort og hva som skal gjøres og binde oss til det?

Kontoret vårt

Høyre og Frp har gjort styret av landet vårt til kontorhold. Idéene om utvikling er lagt døde. Alle parti kan drive kontoret Norge. Arbeidet er på mellomledernivå. Hvorfor har vi ikke kjøpt opp noe i utlandet som er vesentlig for produksjonen i Norge? Som Tesla eller el-bussfabrikk, eller ... Vi som dominerte historien da vi fant ut å lage det fleksible skroget. Hvorfor lager vi bare kolosser? Hvorfor er ikke nordlandssjarken sub-marin? Hvorfor er matproduksjon til sjøs samme idé som garnsetting på hytta?
Hvorfor har vi ikke videreutviklet NAV til et gründer-paradis?