Gå til hovedinnhold

Innlegg

Nettstedet Hogaland

Denne bloggen er hurtigtekstene til nettstedet www.hogaland.no
Nylige innlegg

Gard i Nord, Gard i Sør

Før Hårfagre hersket Hálfslekten i Hordaland ved Hámund og i Rogaland ved Geirmund Hjørsson. Der finnes en gård med navnet Gard sør i Boknafjorden. Den ligger slikt i lendet midt mellom Randaberg og Jørpeland og vokter all bevegelse inn til dagens Stavanger og den historisk oversette Sandnes.
Nord i Rogaland ligger Gard med oversikt over sjøtrafikken fra land til Røver og Utsira. Garden vokter innseilingen til hovedsetet Avaldsnes. Dette var Geirmund heljarskinn Hjørssons rike, Hogaland, fra vaktpost til vaktpost. Skillet mellom Hogaland og Hordaland var Sletta som det praktiske skillet. På land var skillet sydspissen av Bømlo og revet som stakk ut i havet. Der ble det senere satt opp varde og stedet ble kalt Rifvarden, idag Ryvarden.

Store oppfinnelser

Atomkraft er menneskets geni. Sykkelen er også et av menneskets store øyeblikk. Synd at det er mennesket som bruker den. Sykkelen skulle aldri ha vært gitt til mennesket.
Ironman er en trengsel i fluktdisipliner. Hard som jern i flukt. Hva med å modernisere konseptet?

Lille Bergen

Bergen kan slå ned noen påler i Storelungeren og lage et Little Venice i betong. Terrasseblokker går over i høyhus med smau og strete som gir scenario for en ny bølge av Bergenskrim.

Reklame virker ikke

Haugesund kommune gjør lurt i å merke at Fotballklubben Haugesunds seier i europacupen ikke ble nevnt hverken i Bergens Tidende eller Stavanger Aftenblad.Haugesund Fotballklubb skaffer ikke Haugesund omtale. Heller ikke skaffer Sildajazz, Filmfestival eller Ironman byen positiv omtale. Selg merkevarene vi eier og oppfatt andre merkevarer som konkurrenter om pengene i kommunekassen. Haugesund trenger en person som kan rydde i konsernet.Formelt må det være rådmannen og bystyret, men tør de gjøre byen til en suksess som omtales i andre byer?
Kommunen favoriserer to næringer: Fotball og ølservering. Det vet vi fra reklamen og mediaomtale.

Reklame Inn, Reklame Ut

Hvem har sagt at reklame virker? Det har reklamebransjen gjort selv, og det har de gjort så godt at alle tror på dem. De har ansatt psykologer for å utforme reklamen og rette den inn mot vår egen sjølforståelse.
TV reklame baserer seg på at menneskene er dumme. Reklamebransjen mener at det norske folket er dumt. Derfor virker reklame!

Bykjernen

Bykjernen ble etablert for lang tid siden. Veisystemene inn og ut er de oldgamle Via Appia'ene vi benytter, og alle veier leder til Rom.
En overbelastet bykjerne med de frynsede transportnervene skal av en eller annen grunn fortettes. Det har med inntjening å gjøre, med griskhet, med innsnevret intelligens å gjøre. Vi skaper storbyproblemer nå og for fremtiden. Sykehuset midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg er ikke så dumt tenkt dersom begge byene har akuttberedskap i sentrumsområdet. Legevakter må fungere som annet enn overfylte venterom for angsten vår. De må være små hurtiginnsats opererende og ambulerende enheter der vi bor. De må være utposterte førstehjelps småambulanser som leverer til storambulanser som leverer til spesialistsykehus. Byer klarer seg med utposterte småambulanser i sentrum, ikke som nå der ambulansestasjonen kan ligge vesentlig lengre borte fra sentrum enn sykehuset gjør.

Vi produserer

I Sam Eyde og Sigurd Klaumanns etterhistorie har Norge fått det for seg at vi er gode på strøm. Selvsagt er vi best i verden på området. Se på fossene og kraften i dem. Med modernismens begynnende selvbilde gikk vi løs på naturen og temmet fossene. Det var den tidens teknologi som vi hadde lært av historien vår, bekkekvernen, og Tysklands ledende posisjon innen metall og elektrisitet. De kjente navnene er Siemens og Bosch. Moderne teknologi kan utnytte jordens bevegelse og dermed universets energi i en grad vi nordmenn ikke sysler med, ikke en gang på vårt nivå. Fossefallene er blitt mer verdt som turistindustri enn grunnlag for norskeid industri og eksport.
Ethvert vannfall og ethvert vindpust og solens stråler vil fortsatt gi oss det vi trenger for å leve. Vi kommer til å bli i stand til å utnytte naturenergien, men hva til? Er det for shopping, selvherlighet, introspeksjon eller mer konflikt?

Absolutt null

Norge har hatt et godt selvbilde pga vannkraften. Vi er rene. Dette er ikke nok for miljøpartiene som MDG. De vil rense samvittigheten sin helt til nulls. Metoden er å diktere og å forby det som truer selvbildets renhet. Alle biler skal drives av el-kraft og alle forbrenningsmotorer skal vekk. Målet er et nullutslipp som tar oppmerksomheten vår bort fra viktigere økoarbeid. En hybrid bilpark er godt nok for naturen. Vi har annen forurensing å bearbeide. Avsindig høyt vareforbruk, transportforbruk, krigsforbruk; der er så mye å bearbeide: Politiske parti kan sammenfatte dette som arbeid mot shopping, kjøring og krig. Om vi arbeider med alle feltene vi utarmer og forurenser og klarer en 30% reduksjon har vi gjort det intelligente arbeidet vi kan klare. Produkttdiktatur er snevert og uten oversikt over menneskets situasjon i livet. Vi kommer til nullpunktet under diktat.
Vi hadde adgang til de største vannkreftene med dengangs teknologi. Nå har vi og hele verden tilgang på vann og vindk…

Velferd er vel gjort

Oljehistoriker Bjørn Vidar Lerøen på Distriktsnyheter Rogaland 7. juli 2017 TV: "Olje og gass er tross alt vårt velferdsfundament, og det er viktig at vi forteller denne historien." Tja. Hvem snakker han for, publikum eller oppdragsgivere?
Norge ble bygd som velferdsstat gjennom skattesystemet, den rettferdige fordelingen av rikdommen. Norge var etablert som velferdsstat og verdensberømt for dét i god tid før oljen kom opp av havet. Oljen ble grunnlaget for økte lønnsforskjeller, økte lønninger og økt forbruk. Oljealderen skapte også Fremskrittspartiets vekstgrunnlag og var årsaken til at mange ansatte gikk over fra Arbeiderpartiet til å stemme Høyre. Rikdom og misnøye var Frps drivstoff. Norge forandret seg ved oljen. Var Norges historie ukjent for oljehistoriker Lerøen?

Vegforsvar

En Osloskribent måtte kjøre en omvei på Haukeli. Han skrev at han var ikke imponert over veistandarden på Vestlandet. Slik kan det kjøres. Løsningen er jo bare å flytte penger dit de trenges. Veistandard er del av forsvarsberedskap. På trettitallet brukte Norge arbeidstiltak for ledige. Veier ble bygd der det ikke ville ha blitt bygd veier. Veibygging i dag blir satt bort til entrepenører som er kyndige på regnskap, inntekt og utgifter. Det kan bli litt for mye veibygging og pris enkelte steder. Norge bygger ikke vei der det ikke lønner seg for entrepenørene. Veibygging kan være del av en avansert forsvarsplan som fungerer etter at milliardinvesteringene våre er satt ut av en fininnstilt rakettsalve. Da gjelder det å ha trente pionértropper. Profesjonelle veibyggere som bygger i fredstid og reparerer i krigstid. Det er ikke arbeidstiltak, men en ny industri som utvikler nye metoder med nye hensikter.
Norge bør integrere vei og forsvar i en økopakke som fungerer i krig og fred. Så får…

El-skrotnisse

Når vi bygger el-biler i ressurs og miljø-spareånd, hvorfor lager vi de nye el-bilene som bruk og kastvogner? Mestselgende Nissan Leaf følger snittalder for skroting. Hva er den tekniske årsaken til at MDG og andre tillater skrotingen? De er lett å lage elegante bruksbiler som varer i tjue år, tredve år også. Tesla produserer til amerikansk forbruksmønster med nye kosmetiske detaljer hvert år for å øke foreldingen. Se opp for konsumerismen! Den ødelegger bykjerner og nærområder som den nordlige halvkule.

IronMama

Hvem skal rydde opp etter Ironman Haugesund 2017? Hvem skal rydde opp etter Ironman Haugesund 2018? “Mora di jobber ikke her!” Én uke etter arrangementet er det ikke ryddet opp med skilt og vannflasker. Neste år “skal Haugesund få merke at” Ironman blir dobbelt så store, men ikke til å rydde etter seg. Sett på den måten er arrangørene fremdeles barn med morsbehov. Ryddemamma.

Hvorfor Høyre?

Hvorfor finnes Arbeiderpartiet? De skaffet bedre arbeidsforhold for alle innbyggerne, også de som stemmer Høyre. De drev lønnskamp for alle innbyggerne, også de som stemmer Høyre. Bedrifter foretrakk Ap. Partiet sikret Norge som eier av oljeindustrien.
Hvorfor er Høyre blitt Sosial-Demokratisk?

El-skrot-Bil

El-biler forsterker el-skrot problemet. El-biler trenger aluminium for å holde vekten. El-biler trenger plast for å holde vekten. El-biler vil trenge kuskinn og ekte ull i stedet for syntetiske fibre. El-biler trenger olje til smøring. El-bil prioriterer fart. Eneste løsning på forbrukskrisen er redusert totalforbruk og redusert hastighet på veiene. Bilindustrien har argumentert seg frem til overvektige biler ift. funksjon. Sekstitalls familiebil veide 850 kilo. Nå veier de 1450 kilo. Dette er grunnlaget for energiforbruk. Sikkerhet står i forhold til fart, ikke vekt. Bilene kan forbruke mindre. Vi kan forbruke mindre bil. Trafikkargument utledet av dårlig trafikkstyring får for mye vekt. Intelligens har hjulpet så mang engang. Skal vi skrote vekten som tynger?
Fartsovervåk lovbrudd innenfra bilen, eller fartsovervåk sjåførene fra kjøretillatelsen. Retten til ikke å være overvåket må vike når vi kjører bil. Vi er for farlige. I dag er vi på kamera hvor vi enn går. Hvorfor ikke la reg…

Hvordan få tak i Oljefondet?

Det norske oljefondet er flotte penger, men hvordan få tak i dem? Se bort fra generasjonsperspektivet så blir det en enkel sak. Start et miljøparti som driver uforsonlig kamp mot bensin og dieselbiler. Forby bilene vi har og krev overgang til el-bil innen kort tid. Vedta opphør av norsk oljeproduksjon. Dette høres ut som noe vi kjenner, og noe som MDG står for. Men der er mer. Dersom Norge nå selger bort rettighetene i Nordsjøen og Norskehavet til norske private selskap, åpnes pengedørene. Det som er kalt Oljefondet og har vært urørbart, blir nå til noe som kan taes med hjem. De med penger kan nå kjøpe og selge rettigheter fordi behovet for olje går ikke bort før verden blir fotgjengere igjen. El-biler trenger smøring. El-biler trenger plast lagd av olje. Plast kan hetses, men går ikke bort. Kriger trenger olje. Krig går ikke bort, ikke en gang om vi blir fotgjengere. Olje er salgbar. Oljefondet er det siste tegnet på sosial-demokrati, det siste tegnet på at Norge ikke er til salgs.

Volvo på Strøm

Volvo satser fremtiden på el-motorer. Volvo er kinesisk eid. Kina lager stort atomkraftverk i England. Av-på knappen plasseres i Kina.El-biler forutsetter lett tilgjengelig strøm, kjernestrøm.

Ironman Haugesund 2017

Når må en mann være hard som jern? Når han svømmer må han være smidig, når han sykler må han være smidig, når han løper må han være smidig. For å ha full blodgjennomstrømming og puste for fullt må han være smidig. Jernmann er et foreldet bilde på mann. Ironman er et kostymeshow med tre antrekk. Med omkledningsassistenter ligner det på et lingerie-show backstage. Far min svømte over Karmsundet på 1920-tallet. Han og noen kamerater svømte fra kaien i Kopervik, til fastlandet og tilbake til Kopervik. Var det tøffe greier? En gang kom Englandsbåten og det gjaldt å svømme for livet. Dame på 66 svømte over den engelske kanalen i badedrakt. Det går an å gjøre prestasjoner. Ironman forlanger kommunal støtte for selvopptattheten sin. Mannsego. Kvinner er med. Barn blir lært opp. Arrangør nytter passiv-aggressiv argumentasjon for å få kommunepenger. Vi merker at Ironman er i by’n med høyttalerne sine. Hva med søndagsfreden? Kirken tier om overgrepet. Plenklippere får bøter. Skrikhalsene som ko…

Haugesund trenger

Overbygd fellesareal som Landmannstorget og Grytå. God arkitektur. Kommunalt satsingsprosjekt innen film, musikk og dans. Dette blir en videreføring av de videregående skolenes undervisning, Filmfestivalen og Sildajazz. Byen er moden. Hva med et omreisende kor, et proff-kor? Utvikling av korsang vil bringe Haugesund mer positiv oppmerksomhet enn FKH. Utvikling og forskning innen sjø viser tilløp. Er der effektivitet? Selvforståelse utover foreldet sildaby og skipsfart. Rossabø er Hausabø, en Huseby-gård, ogSteinsnes har likheter til Orknøykulturen. Haugesund er mer enn en by. Haugesund er Skåre, Skardgard. Vi har en omfattende jobb å gjøre med oss selv til andres glede.
Vi er en Nordsjøby. Kanskje er det bare Haugesund, Ålesund og Bodø som har havutsikt i Norge.

Four into One

Four-in-one er en eksosrørterm der fire sylinder-utblåsninger går over i ett rør før det blåses ut i friluft. Det fungerer fin, men med følger. Firefeltsvei i hver retning er ikke vanlig i Norge. Det vi holder på med er å få to felt inn mot bykjerner til å gå over i én kjørebane fordi alle skal til sentrumspunktet.
De to parallelle innfartsfeltene skal alltid til samme punkt, så hva er tjent når de samme bilistene står og venter ved overgangen til én-felts sentrumgate?Hvorfor må alle dit? Dette tyder ikke på intelligent liv inne i tenketankene. Vi får se når bilistene gjør nytte av varierte tolkninger av trafikkreglene for å komme på jobb. Vi må tenke før vi bygger.

Haugesund og Sveits

Forbindelsen er Ironman. Selskapet som var amerikansk, men nå har sine bankkonto i Sveits. Haugesund er med, politikere og rådmann i Haugesund kommune. Ikke rart de har mye penger. FKH har også sine moderkontor i Sveits. Da heter det UEFA og FIFA. Skal Haugesund kommune ha konto i Sveits? Privatfolk har det jo!?

Vi suser i 160 til jobb

I 160 hvorhen? Til arbeidsplassen? Når stopper disse bilene? Hvorfor stopper de når 160 er løsningen på problemene? Løsningen er ikke teknologisk. Menneskene er selv løsningen. Hvor vi blir tvunget til å dra av omstendighetene. På jobb, fritidshobby som leder til verdiskapning og ren rekreasjon. Det heter politikk. Dagens situasjon er villet av noen. Analysér situasjonen ærlig og apolitisk så synes de nødvendige tiltakene bedre.
Som vi styrer nå blir det en tilpasning til problemet, ikke en oppløsning av problemet, det blir gutteintelligens som kommer av for mye belønning i barnehagen.

MDG og oljefeltene

MDG er dannet for å forberede salg av de statlige oljefeltene våre.
Oljeindustrien er mer enn biltrafikk. Den er nylonstrømper og krig. Den er el-bildeler og lettvektskarosseri. Den er løsningen på energibehov vi ikke visste vi hadde. Den er ikke problemet eller den dårlige samvittigheten vår. Utenlandske investorer får kjøpe oljefeltene billig om vi gir opp pga Osloløsningen MDG. Norge er små og trafikkproblemene våre er svært små. De er så små at vi kan prøve ut og lage løsninger på rush-trafikk. Det er dette store rushet vi må forstå. Elektronikk blir aldri løsningen. Vi må innrette oss annerledes, intelligent etter informasjon, med alle ressurser vi har.

Høyresalg

Høyre klargjør Helse-Norge som salgsobjekt overfor de kapitalstore utenlandske investorene. Revmatismesykehuset i Haugesund parteres og overføres til Bergen. Konklusjonen blir at Høyre gjør Haukeland Sykehus klar for salg til utlandet. Til Stortingsvalget 2017:Høyre gir oss ikke noe valg. Stem Ap eller Sp! Høyre tenker ikke nasjonalt. Vi har ikke et nasjonalt forsvar. Vi har ikke et forsvar som vil fungere etter at den første internasjonale rakettsalven har gått. Høyre flytter norsk kapital til USA uten å bedre norsk forsvarsevne.
Høyre er blitt et reklamebyrå med eksekutivrettigheter.

Bedriftsfotball HK

Haugesunds Kommune sponser det profesjonelle fotballaget FKH, Fotballklubben Haugesund. FKH er ikke i stand til å fungere uten kommunen. FKH er kommunens bedriftslag i likhet med Wolfsburg og Bayer Leverkusen som er profesjonelle bedriftslag. Haugesund kommune må få etisk balanse i regnskapet. Dersom FKH ikke har bidratt med midler til Haugesund Stadion må kommunen overta stadion uten videre. Dersom FKH har betalt fullverdi for stadion må kommunen kjøpe dem ut til en fornuftig pris. Med kunstgress blir stadion et svært anvendelig bygg til arrangement som fotball, triathlonbase, folkemøter, konserter og teater. Kommunen kan gjøre om sosial støtte til rike unge menn, og få inntekter på kultur og idrett. Volkswagen AG og Bayer AG har råd til å holde seg med fotballag. Haugesund kommune har ikke råd. FKH legger beslag på Stadion, som er 185m x 140 = 26 000 kvm, og Haugebanen, som er 125m x 95m = 12 000 kvm. Dette er næringslokaler i sentrum av Haugalandet. De blir lite utnyttet og er bar…

Ironman Haugesund 2018

Ironmanmannen truer med “kalde Hawaii” tilstander i Haugesund 2018. Da må de komme seg ut av andedammen i Skeisvannet, ungenes plaskedam. Nordsjøen er “kalde Hawaii” i Danmark. Nordsjøen blir svømmearena for Ironman Haugesund 2018. Haraldsvang ferskvannsdam holder ikke for de barske.  Vangen er for Haugesund Tri-mosjon.  Tidligere forventet jeg Ironman svømming fra Haugesund til kongsgården på Avaldsnes. Nå er ikke det tøft nok.  Nå blir det kalde Nordsjøen. Frislipp av svømmere fra båt utenfor Åkrasanden, løp Burmaveien til Blikshavn leirsenter og sykle til Haugesund i samlet tropp. Ironman arrangementets svake punkt er å sende ut syklistene én etter én med dråpehjelmer og platehjul. Dette er baneutstyr der man kan komme over 60 km/t. Slik sykling kan med fordel utføres på bane. Kombinér bane og trialterrenget på Årabrot. Da får vi et bedre arrangement enn nå. Publinja på kaien er dårlig reklame.
Eller: Sykling fra Blikshavn til Torvastad og svømming over Karmsundet til publinja på …

Førde City

Oslo vil omskape seg selv som Fjordbyen. Da må det synes at den ligger i enden av en fjord. Siden man aldri har fjordsyn fra Oslo, må denne identiteten markedsføres. Navnet må endres for å få fram fjordende-funksjonen, og fordi Oslo gjennom politisk markedsføring har fått en noe forfeilet figur. Det norske ordet for en by innerst i en fjord, der man kan dra videre innover land, er Førde. Tanken på at Oslo skal skifte navn og underordne seg dette tradisjonelle norske navnet er umulig, så vi må finne andre navn. Det er jo litt synd fordi vi har Færder ytterst i Oslofjorden. Da ville det ha passet fint med Førde i bunn. Da et gammelt navn på Oslo, Anslo, har sin make i Londons Hounslow, kan vi prøve å knytte disse navnene. Onslo virker umulig som nynavn, så vi må over på et annet nivå. Hounslow er germansk. Da kan vi forstå likheten til Oslo, men betydningen går i retning av en haug og ikke en fjord. Vi skal markedsføre Fjordbyen, ikke St. Hanshaugen. Da tar vi det germansk-norske Fjord…